CiasteczkoOo

12 tekstów – auto­rem jest Cias­teczkoOo.

i zrób to w naj­lep­szy sposób ja­ki potrafisz.
po­każ jej ze Ci na niej zależy.
daj jej to szczęście które da­jesz jej gdy roz­ma­wia z tobą.

niech wie że ktoś ją chce ! :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 października 2011, 11:17

po­mału tracę wiare w siebie i w tą cho­lerną miłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 września 2011, 22:09

'ale ja mam Ciebie mój pro­myczek,
który prze­bije się przez naj­większe chmury
i wy­woła uśmiech na mej twarzy' 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2011, 15:31

.do szczęścia bra­kuje mi tylko..Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2011, 18:08

je­go uśmiech po­wodu­je pa­raliż moich sza­rych komórek.
je­go niebies­kie oczy spra­wiają że uśmiech nie zni­ka mi z twarzy.
być przy nim ciągle..tak.to mo­je naj­większe marzenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 grudnia 2010, 19:26

Miłość i szczęście..
wielu ludzi twier­dzi że te 2 rzeczy omi­jają go sze­rokim łukiem.
tak jest właśnie ze mną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2010, 21:11

'jak mała dziewczynka
usiąść w kącie i płakać
z po­wodu nie ot­rzy­manej lalki..
Boże! jak ja bym chciała ze by te wszys­tkie mo­je łzy,
były wyłącznie skut­kiem tej głupiej lalki.! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2010, 16:47

łzy nie zaw­sze wy­rażają smutek..
można tez płakać ze szczęścia, wzruszenia.
no ale nie oszu­kuj­my sie..
łzy są oz­naką smut­ku i słabości.! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 grudnia 2010, 19:08

uśmie­chnij się..! i po­każ wszys­tkim że jes­teś tak cho­ler­nie szczęśli­wa mi­mo tych wszys­tkich trud­ności które spo­tykasz na swo­jej drodze życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 grudnia 2010, 18:34

księżniczka..myślała o mo­tylach które ko­lorują świat.
o księciu który po­malu­je całe jej życie..
ale tra­fiła do nie swo­jej bajki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2010, 20:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiasteczkoOo

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność